پاستا Molleto با فرم لوله ای شیاردار 400 گرم

شناسه محصول: 4601780021856
35,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پاستا فیلیز Filiz Makarna İnce Uzun با فرم نازک بلند 500 گرم

شناسه محصول: 8690579054935
70,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پاستا فیلیز Filiz Mantı Makarna با فرم مانتی 500 گرم

شناسه محصول: 8690579060936
70,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پاستا گرند دی Grand Di Pasta Abissini با فرم ابیسینی (تولید روسیه) 350 گرم

شناسه محصول: 4601780018535
85,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پاستا گرند دی Grand Di Pasta Bucatti با فرم بوکاتی (تولید روسیه) 350 گرم

شناسه محصول: 4601780015527
70,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پاستا گرند دی Grand Di Pasta Cavatappi با فرم کاواتاپی (تولید روسیه) 450 گرم

شناسه محصول: 4601780021504
85,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پاستا گرند دی Grand Di Pasta Fettuccine با فرم فتوچینی (تولید روسیه) 500 گرم

شناسه محصول: 4601780007720
140,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پاستا گرند دی Grand Di Pasta Lasagne با فرم لازانیا (تولید روسیه) 500 گرم

شناسه محصول: 4601780010928
142,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پاستا گرند دی Grand Di Pasta Penne Rigate با فرم پن ریگیت (تولید روسیه) 450 گرم

شناسه محصول: 4601780021443
85,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پاستا گرند دی Grand Di Pasta Spaghetti با فرم اسپاگتی (تولید روسیه) 450 گرم

شناسه محصول: 4601780020330
95,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پاستا گرند دی Grand Di Pasta Tubetti Rigati با فرم توبتی ریگاتی (تولید روسیه) 450 گرم

شناسه محصول: 4601780021467
85,000 تومان
افزودن به سبد خرید

پاستا مولتو Molleto با فرم رشته ای نازک 400 گرم

شناسه محصول: 4601780021832
35,000 تومان
افزودن به سبد خرید

ماکارونی ANKARA VITAMINLI آنکارا ویتامینه رشته ای کلفت 500 گرم

شناسه محصول: 8690576529023
49,000 تومان
افزودن به سبد خرید

ماکارونی آنکارا ankara نازک 500 گرم

شناسه محصول: 8690576029004
46,000 تومان
افزودن به سبد خرید

اسپاگتی باریلا Barilla Spaghetti N5 منبع انرژی 500 گرم

شناسه محصول: 8690579991117
70,000 تومان
افزودن به سبد خرید