سس خردل تک نفره ANGEL آنجل (تاریخ :1402/03/02)

300 تومان
افزودن به سبد خرید

سس فرانسوی تک نفره ANGEL آنجل (تاریخ :1402/03/01)

300 تومان
افزودن به سبد خرید

سس کچاپ تک نفره ANGEL آنجل (تاریخ :1402/03/22)

شناسه محصول: 6263344000066
200 تومان
افزودن به سبد خرید

سس کچاپ تند تک نفره ANGEL آنجل (تاریخ تولید:1402/03/12)

200 تومان
افزودن به سبد خرید

سس مایونز تک نفره ANGEL آنجل (کم تاریخ)

300 تومان
افزودن به سبد خرید

سس سالاد فرانسوی آنجل 300 گرم (تاریخ انقضا:1402/02/28)

شناسه محصول: 6262413600183
23,000 تومان
افزودن به سبد خرید

سس گوجه فرنگی آنجل 330 گرم (تاریخ انقضا:1402/07/15)

شناسه محصول: 6262413600190
15,000 تومان
افزودن به سبد خرید

سس گوجه فرنگی آنجل 550 گرم (تاریخ انقضا:1402/09/25)

شناسه محصول: 6262413600152
23,000 تومان
افزودن به سبد خرید

سس گوجه فرنگی تند آنجل 330 گرم (تاریخ انقضا:1402/09/14)

شناسه محصول: 6262413600206
16,000 تومان
افزودن به سبد خرید

سس مایونز پر چرب آنجل 480 گرم (تاریخ انقضا:1402/07/21)

شناسه محصول: 6263344000271
38,000 تومان
افزودن به سبد خرید

سس مایونز کم چرب آنجل 290 گرم (تاریخ انقضا:1402/02/26)

شناسه محصول: 6262413600374
21,000 تومان
افزودن به سبد خرید